Fair Play Nedir?

Futbol denildiğinde akla gelen kavramlardan biri de Fair Play kavramıdır. Ancak bu kavram sadece futbol için değil aynı zamanda tüm spor dallarını kapsayan bir terimdir. Kendi içerisinde pek çok kavramı ve anlamı taşır.

fair play

Temelde Fair Play kavramı etik üzerine kuruludur. Genel anlamına bakıldığında ise dürüst ve saygılı davranış anlamına gelir. Burada amaç sporcuların ahlakın ötesinde daha etik davranışlar sergilemesidir. Bu sayede sporcu kendi kişisel hırs ve çıkarlarını kendi içinde bastırır ve mücadelesini saygı, sevgi ve dostluk çerçevesinde yansıtır.

Türkiye’de ise Fair Play kavramı dilimize sonradan yerleşmiştir. Ülkemizde bu kavram daha çok sportmenlik olarak kullanılıyordu. Bir futbolcu iyi ve saygılı bir davranış sergilendiğinde ona sportmence bir davranış yaptığı söyleniyordu. Ancak son dönemlerde Fair Play de oldukça sık bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Fair Play her ne kadar sadece sporcuları kapsıyor gibi görünse de aslında bu alandaki her bir kişiyi ilgilendiren bir kişidir. Yani sadece sporcular değil, hakemler, kulüplerin yöneticileri, teknik direktörler yani bir anlamda sporun içine dahil olmuş olan herkes Fair Play kavramının içine dahildir. Her birinin de buna uygun davranışlar sergilemesi beklenir.

Fair Play Kökeni

Bu kavramın kökenleri ise yüzyıllar öncesine kadar dayanır. On beşinci yüzyılda şövalyelerin mücadelelerinde centilmence davranış göstermeyen kişiler için Foul Play kavramı kullanılmıştır. İşte Fair Play kavramı da bunun tam tersi anlamında kullanılmaktadır. Ünlü İngiliz yazar William Shakespare de bu tabiri eserlerinde kullanmıştır.

Fair Play ve Topluma Katkıları

Fair Play kavramı oldukça önemlidir. Her spor dalında çalışan kişilerin buna uygun davranışlar sergilemesi etik açıdan bizleri daha iyi bir noktaya getirecektir. Böylece kutuplaşmadan öte herkesin bir arada birbirine saygı çerçevesinde mücadele ettiği bir ortam da sağlanmış olacaktır. Elbette ki bunu yapmak kolay değildir. Ancak bu tarz kavramlar ile Fair Play’in teşvik edilmesi gelecek nesillere de örnek oluşturacaktır. Zaman içinde bunun çok daha sağlam bir temel oturtulması toplum için de oldukça faydalı olacaktır.

Fair Play kavramının çocuklara küçük yaştan itibaren verilmesi ve bunu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri onların çok daha ahlaki bir şekilde yetiştirilmesinde etkilidir. Çocuk küçük yaşlardan itibaren ilgilenmiş olduğu spor dalında böyle davranırsa bunu hayatına çok daha iyi bir şekilde yayabilir. Böylece Fair Play kavramının bilinci ile bunu hayatının her noktasına yansıtır. Çevresindeki ilişkilerinde sevgi, saygı ve dürüstlük kavramının da ne kadar önemli olduğunun farkına varır. Bunun önemini kavrayamamış kişilere ise belirli bir yaştan sonra önemini anlatmak oldukça zordur. O yüzden küçük yaşlarda bunun çocuklara öğretilmesi topluma da pek çok açıdan katkı sağlar.

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir