Futbol Ahlakı

Geçmişten günümüze futbol ahlakı konusunda önemli tartışmalar yaşanmıştır. Futbol ve ahlak kavramları ayrılmaz bir bütündür. Futbolun kendi içinde bir ahlakı vardır ve futbolculardan da buna uygun davranışlar sergilemesi beklenir. Böylece futbol insanları ayrıştırmadan çok daha keyif verici bir spor haline gelebilri.

futbol ahlakı

Belirli davranışlara ve davranış kalıplarına değer verme bakımından ahlak kavramı tarih boyunca en tartışılan kavram olmuştur. Ahlakın ne olduğu ve ne olmadığı üzerine binlerce yıldır tartışmalar sürüyor. Ancak burada bahsedeceğimiz konu futbol ahlakı üzerine olacak. Her coğrafyanın kendine has ahlak kuralları bulunmaktadır. Tüm bunlar ülkeden ülkeye değiştiği gibi ülke içindeki şehirden şehre hatta köyden köye göre bile değişiklik gösterebilmektedir. Fakat eğer ahlak ve futbol kavramlarını bir araya getireceksek ilk olarak bölgesel ahlak kavramlarından değil de evrensel ahlak kurallarından bahsetmemiz çok daha yararlı olacaktır.

Bu evrensel ahlak kuralları arasında karşmızdaki kişinin yaşama ve bazı sosyal haklarına saygılı olma ve buna uygun davranma, bize ait olmayan veya hak etmediğimiz şeyleri elde etmek için davranışta bulunmama, iş, görev ve sorumlulukları yerine getirme, her insana karşı adil olma ve çalışanları ve fark yaratabilenleri değerlendirme gibi kavramlar yer almaktadır. İşte bu değerler sistemini bir şekilde futbola uyarlayabilirsek işin sonunda ulaşacağımız yer futbol ahlakı olacaktır. Yani futbol, futbol içinde olması gerekenler ve evrensel ahlak kuralları. Bunları bir araya getirerek daha iyi bir futbol ahlakı oluşturmamız mümkün hale gelebilir. Üstelik bu evrensel ahlak kuralları daha fazla genişletilebilir ve bunları zamana göre de daha tutarlı bir hale getirebiliriz.

Toplumsal ahlak ile futbol ahlakı temelde birbiriyle bağlantılıdır. Bir yerde toplumsal ahlak neyse aslında futbol ahlakı da o ya da ona yakın bir şeydir. Çünkü toplumsal ahlak futbolu da etkiler ve doğal olarak futbol bir insan oyunu olduğu için bu ahlaktan etkilenir. Toplumda hakim olan ahlak, futbolcuları, teknik direktörleri, taraftarları, yöneticileri ve futbol içinde olan pek çok faktörü etkiler. Fakat burada bahsettiğimiz ahlak kavramı sadece maç içinde kavga etmemek, küfür etmemek değil daha geniş kapsamlıdır. Futbolcu ya da taraftarlar bunu hayatlarının pek çok noktasında uygulamalıdır.

Leave a Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir